περιἰστημι


περιἰστημι
ставлю кругом
- περιίσταμαι
- περιἐστηκά τινα

Ancient Greek-Russian simple. 2014.